Love & Like

posted on 24 May 2010 22:02 by 23c-ative in illustration
นี่!!
หืม??
เธอว่า...ระหว่างคำว่า"รัก"กับ"ชอบ"มันต่างกันตรงไหน?
ก็ไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหนนี่!
ปอยฝนรู้สึกเวลามีคนบอก"รัก"เรา มันดูจริงจังว่าเค้าบอกว่า"ชอบ"เรา
ไม่ค่อยเข้าใจหรอก ความรู้สึกพวกนั้นแต่คิดว่าถ้าเค้ารักเราจะรู้สึกดีกว่า
...
คนบางคนบอกว่า"รัก" เพื่อให้ได้บางสิ่งที่เขาต้องการมาครอบครอง
คนบางคนพูดคำว่า"ชอบ" เพราะเค้าหวังจะรู้สึกแบบบนั้นไปตลอดชีวิต

มันคงไม่เกี่ยวหรอกว่าระหว่างคำว่า"รัก"หรือ"ชอบ"คำไหนมันจะเบาบางกว่ากัน
เพราะมันล้วนเป็นคำที่สื่อความรู้สึกดีดี ความหมายดีดีให้กับผู้ที่รับฟัง